De uitbraak van het Corona-virus heeft gevolgen voor velen en het is van belang dat wij hierin onze gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen. Als bouwbedrijf volgen wij daarom de richtlijnen van het RIVM.
Afspraken
Geplande afspraken gaan door, maar blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.
Planning van uw Blauhuis woning
Vooralsnog bouwen wij volgens planning.
Interne maatregelen
Uiteraard hebben wij intern ook een aantal concrete maatregelen getroffen om verspreiding van het virus zo veel mogelijk te beperken. Voor onze medewerkers gelden de algemene hygiĆ«ne maatregelen RIVM. In de komende periode volgen wij de berichtgeving vanuit het RIVM en het kabinet op de voet. Wanneer wij aanvullende maatregelen treffen, stellen wij u daarvan op de hoogte.   Met vriendelijke groet,   Directie en medewerkers Blauhuis